Zoek op
Sluit dit zoekvak.

€20.000 per asielzoeker – solidariteit ver te zoeken in nieuw EU migratiepact

Foto: Detentiecentrum in Amygdaleza, Griekenland – Wikimedia Commons   Al sinds 2020 worden er discussies gevoerd over een nieuw migratiepact, een gemeenschappelijk systeem om migratie EU-breed te managen. Het hervormen van het Europees asiel- en migratiebeleid – noodzakelijk gezien het falende systeem gekenmerkt door ineffectieve maatregelen, politieke polarisatie en mensenrechtenschendingen – was tot die tijd […]

Betekent uitbreiding van de EU een nieuwe golf van braindrain?

Foto: Wikimedia Commons   Met het vooruitzicht dat verschillende Oost- en Zuidoost-Europese landen toetreden tot de Europese Unie, rijst de vraag wat dit betekent voor de interne migratie binnen de EU. Het idee is dat toetreding tot de EU de nationale economieën een impuls zou geven doordat ze deel gaan uitmaken van de interne markt. […]

10 jaar na Lampedusa: een geschiedenis die zich niet hoeft te herhalen

Tien jaar geleden vonden er twee verschrikkelijke schipbreuken plaats voor het eiland Lampedusa. Minstens 368 vluchtelingen overleden tijdens de eerste schipbreuk op 3 oktober. Slechts acht dagen later, tijdens een tweede ramp, verdronken er nog minstens 268 vluchtelingen, waaronder 60 kinderen. Het hoge aantal doden is niet alleen te verklaren aan de hand van de […]

New Pact on Migration and Asylum – louter wensdenken van de EU?

Foto: Vluchtelingen in een detentiecentrum in Edirne, Griekenland – Wikimedia Commons   De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over het laatste onderdeel van ‘The New Pact on Migration and Asylum’, dat door de Europese Commissie in 2020 werd voorgesteld om eindelijk te komen met duidelijke regels inzake migratie die van toepassing zijn op alle […]

Nederland steekt nog altijd stokje voor Schengen-lidmaatschap Bulgarije

Foto: Grensovergang tussen Roemenië en Bulgarije bij Lom – Wikimedia Commons   Bulgarije, Roemenië en Kroatië zouden op 1 januari 2023 alle drie toetreden tot de Schengenzone, die vrij verkeer van personen en goederen tussen leden mogelijk maakt. Echter, in november 2022 spraken Nederland en Oostenrijk een veto uit voor toetreding van Bulgarije, Oostenrijk als […]

Hoe dealen we wél met migratie?

De scheepsramp voor de Griekse kust, waarbij vorige week honderden mensen om het leven kwamen, is het dodelijkste ongeluk op de Middellandse Zee in jaren. Dit is de zoveelste scheepsramp als gevolg van Europees migratiebeleid. Zo vinden er vele illegale pushbacks van migranten plaats door het Europees grensagentschap FRONTEX en door de Zuid-Europese landen zelf. […]

Hoe muren nog steeds als oplossing gezien worden in ‘Fort Europa’

Het is vandaag precies 23 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Voor Europa leek het de aanzet om grenzen te vervagen en in te zetten op eensgezindheid en vrije mobilisatie. Verdeeldheid door fysieke muren leek verleden tijd te worden. Heden ten dage zijn de muren echter weer in opkomst Zo ook tussen Polen en […]

Verontrustende berichten over discriminatie aan Pools-Oekraïense grens

Op zondag 20 maart, zal er een protest plaatsvinden in Den Haag om aandacht te vragen voor een gelijke behandeling voor iedereen die Oekraïne ontvlucht vanwege de Russische invasie. De afgelopen week verschenen er verschillende verontrustende berichten over discriminatie aan de grens van Oekraïne en Polen, waarbij segregatie plaatsvond tussen vluchtelingen.

Migratiebeleid vanuit arbeidsperspectief

Met de verkiezingen over minder dan 9 maanden, zijn de meeste politieke partijen druk bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Zo ook de PvdA. Vanuit de Buitenlandcommissie is de notitie “Een PvdA-migratiebeleid vanuit ons arbeidsperspectief” geschreven en ingediend. Want migratie is van alle tijd en daarom moet er een eerlijk migratiebeleid komen gebaseerd op feiten en een aanpak per migrantencategorie die elke groep recht doet. Hoe moet volgens u het migratiebeleid van het volgende kabinet eruit zien?