Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Onze missie en visie

Onze missie en visie

De Foundation Max van der Stoel (FMS) zet zich in voor democratisering in de buurlanden van de EU, een eerlijker Nederlands en EU-beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden, en we stimuleren het publieke debat over deze thema’s in Nederland.

We zetten ons in voor de mensen die het niet meer pikken dat in hun land corruptie en eigenbelang de boventoon voeren. De activist die het zat is dat zijn stem niets waard is, omdat er geen eerlijke verkiezingen zijn. Moedige mensen die grote persoonlijke risico’s nemen door de macht te trotseren. Die strijden tegen de ongelijkheid in de wereld. Tegen de politiek van stagnatie en uitbuiting. Voor solidariteit, democratie en mensenrechten.

We streven naar een wereld waarin de democratische rechten van alle mensen gewaarborgd zijn. We wakkeren het vuur van verandering aan door activisten praktische tools te geven die ze direct in hun strijd kunnen gebruiken. Wij steunen de changemakers in de wereld en geven ze een podium. Wij nemen ook nadrukkelijk onze eigen verantwoordelijkheid voor eerlijke politiek in Nederland, de Europese Unie, Afrika en het Midden Oosten. Wij betrekken daar zoveel mogelijk verschillende mensen bij door kennis te delen en dialoog te stimuleren. Zo maken wij mensen sterker en de politiek eerlijker. Daar staat de FMS voor.

Doe mee

U kunt actief worden voor de Foundation Max van der Stoel door mee te werken, voor ons te schrijven of door te doneren. Klik hier voor meer informatie.