Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Wat We Doen

De Foundation Max van der Stoel (FMS) zet zich in voor democratisering in de buurlanden van de EU, een eerlijker Nederlands en EU-beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden, en stimuleert het publieke debat over deze thema’s in Nederland.

Democracy

De FMS wil de democratie thuis en wereldwijd bevorderen. Wij zetten ons in voor opkomende democratieën en voor (sociaal-)democraten in landen waar vrijheid onder druk staat. We steunen de opbouw van democratische politieke partijen, door middel van trainingen, op verzoek van onze buitenlandse partners en onderhouden een uitgebreid netwerk van internationale politieke stichtingen en partnerorganisaties. Ook organiseren we publieksevenementen over de democratie.

Lees meer over:

Development

Ons ideaal: een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft op ontwikkeling

De FMS maakt zich hard voor een eerlijker Nederlands en EU-beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden. Het komt nog te vaak voor dat wat we met de ene hand geven met ontwikkelingssamenwerking, met de andere hand wordt weggenomen door oneerlijk beleid. Nog steeds maakt het Nederlandse belastingbeleid het voor multinationals mogelijk om vrijwel geen belasting in ontwikkelingslanden te betalen, terwijl belastingopbrengsten cruciaal zijn voor duurzame ontwikkeling. En terwijl we investeren in klimaatvriendelijke landbouw in ontwikkelingslanden, blijft onze eigen ecologische voetafdruk drie keer zo groot als de aarde aan kan. Aan zulke incoherenties willen we een eind maken, door op verschillende manieren te pleiten voor eerlijk Nederland en EU-beleid. 

Lees meer over:

Dialogue

Met onze publieksevenementen willen wij het publieke debat over internationale thema’s aanwakkeren. Zo organiseert de FMS regelmatig politieke cafés over prangende internationale ontwikkelingen. En elk jaar verzorgt de FMS de Afrikadag – hét evenement over Afrika en internationale samenwerking. 

Lees meer over:

Doe mee

U kunt actief worden voor de Foundation Max van der Stoel door mee te werken, voor ons te schrijven of door te doneren. Klik hier voor meer informatie.