Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Rijken betalen steeds minder belasting: en waarom dat bijdraagt aan toenemende ongelijkheid

Dit is een van de belangrijkste conclusies in het vandaag verschenen rapport van Oxfam Novib “Time to Care”: het aantal miljardairs is in de laatste tien jaar verdubbeld, maar tegelijkertijd betalen de superrijken en multinationals steeds minder belasting. Geen wonder dat de ongelijkheid in de wereld is toegenomen. Ruim 2.000 miljardairs op de wereld zijn samen rijker dan 60% van de wereldbevolking, 4,6 miljard mensen. En helaas speelt Nederland hier als belastingparadijs een kwalijke rol in.

Nederland belastingparadijs

Het Nederlandse belastingsysteem maakt het namelijk mogelijk voor grote multinationals om via allerlei ingewikkelde constructies minder of geen belasting te betalen. Door dit soort constructies lopen ontwikkelingslanden zo’n 100 miljard per jaar mis. En dit terwijl belastingen cruciaal zijn voor ontwikkeling van publieke diensten en goederen zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Om dit percentage te verhogen moeten landen als Nederland voorkomen dat de superrijken en multinationals geld onbelast wegsluizen uit ontwikkelingslanden. Om het verschil te laten zien: in rijkere landen zijn de belastinginkomsten gelijk aan ongeveer 40% van het BBP. In ontwikkelingslanden liggen de belastinginkomsten veel lager, tussen de 10 tot 20% van het BBP.

Djaffar Shalchi, oprichter van “Human Act” en zelf ook multimiljonair vertelt hoe belangrijk belastingen voor hem geweest zijn, als Iraanse migrant in Denemarken. “People sometimes call me a ‘self-made’ multimillionaire. Nothing could be further from the truth. Yes, I have worked hard in my life. I am proud of what I have achieved. But the truth is I could not have done any of this without help from the Danish welfare system, and the taxes paid by the people to create our happy and equal society.”

Tijd om actie te ondernemen!

Het rapport van Oxfam Novib laat, wederom, zien dat het nu echt tijd is dat Nederland belastingontwijking gaat aanpakken. Als lid van Tax Justice Nederland zetten wij als FMS ons daar ook hard voor in. Multinationals moeten verplicht worden om transparant te zijn over hun aanwezigheid, activiteiten, winst en belasting per land en wereldwijd. Nederland moet daarnaast de belastingregels aanscherpen, zodat belastingontwijking niet alleen tegen de geest van de wet ingaat, maar ook illegaal wordt. Daarnaast moet de Europese Unie zich hardmaken om de internationale belastingwedloop te verminderen. Alleen zo voorkomen we dat we met de ene hand via ontwikkelingssamenwerking landen blijven ondersteunen, terwijl we met de andere hand meer geld van deze landen afnemen door belastingontwijking te faciliteren.

Afbeelding: Oxfam Novib rapport Time to Care