Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Israël-Palestina: extremisme, geweld en de Westerse politieke onwil om tot een duurzame oplossing te komen

Foto: Jeruzalem vanuit het Zuid-Westen – Flickr

Het geweld tussen Israël en Palestina is de afgelopen dagen in alle hevigheid opgelaaid, nadat Hamasstrijders Israël binnenvielen en honderden Israëlische burgers doodden. De hierop volgende vergeldingsbombardementen op Gaza hebben geresulteerd in de dood van honderden burgers aan Palestijnse zijde. De aanvallen kwamen voor Israël als een verrassing, hoewel de spanningen in het conflict al langere tijd opliepen. Internationale politieke onwil heeft geleid tot extremisme aan beide kanten van het conflict – dit extremisme is een voedingsbron voor het huidige geweld, met vele onschuldige slachtoffers tot gevolg.

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen dat het gebruiken van geweld tegen burgers nooit geaccepteerd mag worden. Het is dan ook vreselijk om te zien dat honderden onschuldige mensen zijn vermoord, zowel in Israël als in de Palestijnse Gebieden. De gewelddadigheden over en weer moeten zo snel mogelijk stoppen en de onschuldige mensen die vast worden gehouden moeten zo snel mogelijk vrij worden gelaten.

Oplaaiend geweld op de Westelijke Jordaanoever

Het is van belang om de recente achtergrond van het geweld te duiden. Palestijnen die leven in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever worden de afgelopen jaren steeds verder onderdrukt. Met name de oppressie op de Westelijke Jordaanoever is sterk toegenomen. Dit komt vooral door de steeds verdere uitbreiding van Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Palestijnse bewoners van deze gebieden zien hun huizen en land toegeëigend worden door Israëlische kolonisten. Israël stelt momenteel dat 542 vierkante kilometer, oftewel 9,6 procent van de totale omvang van de Westelijke Jordaanoever, onderdeel is van haar territorium. Het heeft daarnaast effectieve controle over ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische nederzettingen verdelen het Palestijnse grondgebied in drie aparte stukken, wat verdere Palestijnse ontwikkeling tegenhoudt.

Nieuwe politieke verhoudingen Israël

Daarnaast spelen ook de nieuwe politieke verhoudingen in Israël een rol. Sinds een half jaar regeert er een regering die sterk wordt beïnvloed door extreemrechts en welke niks met de Palestijnen te maken wil hebben. Zij zien liever dat de Palestijnse Gebieden worden geannexeerd en dat het Israëlische provincies worden. Israëlische kolonisten voelen zich gesteund door deze regering en gebruiken meer en meer geweld om extra land te kunnen bezetten.

De regering zorgt er met dit beleid volgens experts voor dat de mogelijkheden voor een onafhankelijke Palestijnse staat steeds kleiner worden en dat leefomstandigheden van de Palestijnen slechter worden. De toenemende repressie vanuit de Israëlische regering tegenover de Palestijnen zorgt ervoor dat de steun voor terroristische groeperingen zoals Hamas onder de Palestijnse bevolking toeneemt, terwijl de steun voor Fatah en de Palestijnse Autoriteit is afgenomen.

Wereld kijkt weg

Historische gebeurtenissen, actuele gevoeligheden en internationale bondgenootschappen hebben ervoor gezorgd dat het voorkomen van het oplaaien van het conflict het doel is geworden in het Westen – in plaats van het werken aan een vreedzame oplossing. De wereld heeft de afgelopen decennia te vaak weggekeken en geen zorg gedragen voor een duurzame oplossing die aanvaardbaar is voor beide partijen. De tweestatenoplossing uit de Oslo-akkoorden is hierdoor uit zicht geraakt.

De internationale politieke onwil om iets tegen deze bezetting te doen, heeft mede ervoor gezorgd dat beide partijen in een extremistische geweldsspiraal zijn beland. Het narratief van het conflict wordt nu voornamelijk gedomineerd door extremistische krachten – en terroristische organisaties zoals Hamas zal door de internationale gemeenschap niet als onderhandelingspartner worden geaccepteerd. Hierdoor zijn vreedzame alternatieven met partijen die wel dialoog zoeken naar de achtergrond verdwenen.

Wat de mensen in Gaza nu te wachten staat, is een veelbesproken onderwerp in de media. De huidige bombardementen zijn waarschijnlijk een voorbode van verdere Israëlische vergeldingsacties. Israël heeft een beroep gedaan op 300.000 reservisten en de Israëlische president Netanyahu heeft Palestijnen in Gaza opgeroepen om het gebied te verlaten. Hoe is volledig onduidelijk – Gaza is zowel vanuit Israël als vanuit Egypte geblokkeerd en ook de toegang tot zee is afgesloten. Peter Malcontent, gespecialiseerd in het Israëlisch Palestijnse conflict en verbonden aan de Universiteit Utrecht, zei hierover bij Nieuwsuur: ‘Veel mensen weten het niet, maar Gaza is ongeveer zo groot als Vlieland, maar er wonen ruim 2 miljoen mensen. Als Israël daar binnenvalt met een grondinvasie, probeer dan maar eens burgers van strijders te scheiden’. Een Israëlisch grondoffensief in Gaza zou dan ook desastreuse gevolgen hebben en een groot bloedbad worden.

“Violence begets violence” – het is daarom nu zaak voor de internationale gemeenschap om de dialoog uit de sfeer van het extremisme te halen, en terug te brengen naar het politieke midden, waarbij er doormiddel van vreedzame dialoog een duurzame oplossing voor het conflict wordt gevonden.