Zoek op
Sluit dit zoekvak.

In Memoriam: Marnix Krop (1948-2022), medeoprichter Alfred Mozer Stichting

Tijdens zijn vakantie in Portugal is, op 28 juli, Marnix Krop onverwachts overleden. In de eerste plaats willen wij namens de FMS medeleven betuigen aan zijn familie. Marnix Krop is bekend als biograaf van Wim Kok. Hij werkte hard aan deel twee en het is diep triest dat hij het niet heeft kunnen afmaken.

Minder bekend wellicht, want lang geleden, is de rol die Marnix heeft gespeeld bij het ontstaan van de Alfred Mozer Stichting (AMS), de voorloper van de FMS, en die wij hier in herinnering willen brengen.

Na de Val van de Muur in 1989 en de ineenstorting van het communisme in Midden- en Oost-Europa werd de PvdA, en de Europese Sociaaldemocratie, geconfronteerd met de vraag wat wij konden doen ter ondersteuning van de jonge democratieën. Marnix was in die tijd oud-medewerker van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) en vond de PvdA te weinig ambitieus. Een Oost-Europa werkgroep? Dat was niet genoeg. Het moest een stichting worden die zowel praktische steun kon bieden aan sociaal democraten in Midden- en Oost- Europa als een bijdrage leveren aan het debat over de stormachtige ontwikkelingen van die tijd. Zo ontstond de Alfred Mozer Stichting, vernoemd naar de eerste internationaal secretaris van de PvdA, met Marnix als officiële medeoprichter.

Het was ook Marnix die er op aandrong om Max van der Stoel te vragen als eerste voorzitter van de AMS en hem zo weer meer bij de PvdA te betrekken. Van der Stoel ’s eerste daad was het maken van een rapport over het Duitse vraagstuk. Marnix was lid van de schrijfgroep. De belangrijkste conclusies waren dat Oost Duitsland (DDR) moest opgaan in de Bondsrepubliek Duitsland en dat het zo herenigde land lid mocht zijn van de NAVO en de Europese Gemeenschap. Marnix nam ook het initiatief het WBS Jaarboek 1992 te wijden aan Oost-Europa en de sociaaldemocratie.

In 2022 is de opvolger van de AMS nog steeds actief in de Westelijke Balkan en de landen ten oosten van de EU. Zonder Marnix’ vasthoudendheid toen was dat er nooit van gekomen. Daarvoor zijn we hem innig dankbaar.

Jan Marinus Wiersma, oud-Internationaal Secretaris PvdA

Arjen Berkvens, directeur FMS

Berend-Jan van den Boomen, oud-directeur Alfred Mozer Stichting