Zoek op
Sluit dit zoekvak.

De Afrikadag Jongerendenktank in actie!

Bij de FMS staat de betrokkenheid van jongeren hoog in het vaandel. Om deze reden hebben we afgelopen zomer de Afrikadag Jongerendenktank in het leven geroepen, een project in samenwerking met Erasmus+. Dertig jongeren, met diverse educatieve en persoonlijke achtergronden, hebben zich verenigd rond een gedeelde interesse: het Afrikaanse continent. Samen hebben ze de afgelopen maanden gewerkt aan twee belangrijke dilemma’s die voortkomen uit de Afrikastrategie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: gelijkwaardige relaties tussen Nederland en Afrika én klimaatrechtvaardigheid.

Aan de hand van vijf leerdagen hebben de deelnemers zich over deze vraagstukken gebogen en werden ze ondergedompeld in kennis en vaardigheden om deze dilemma’s aan te pakken en om innovatieve en creatieve ideeën te ontwikkelen. Op de Afrikadag van 18 november presenteren de jongeren hun ideeën  en verzamelen ze  de laatste input  voor de aanbevelingen die ze in december zullen uitbrengen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De eerste leerdagen: een duik in kennisverwerving

 

Op 2 september kwamen jongeren van de denktank voor het eerst bijeen. Deze dag stond in het teken van kennismaking en het begrijpen van de Afrikastrategie. Jelte van Wieren, directeur van het Afrika departement van Buitenlandse Zaken presenteerde de strategie en de twee bijbehorende vraagstukken aan de jongeren.

Het vraagstuk “Gelijkwaardige partnerschappen” focust op wat een gelijkwaardige relatie tussen Nederland/EU en Afrikaanse landen is en hoe we die kunnen opbouwen.  Het tweede dilemma, “klimaatrechtvaardigheid” stelt de vraag centraal of Nederland/het Westen voldoende verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van de klimaatcrisis. Om deze kwesties diepgaand te verkennen, verdeelde de groep zich later op de dag in twee werkgroepen, waarin de eerste ideeën werden vastgelegd.

Tijdens deze verrijkende leerdag trad Sandra Pellegom, coördinator van de Sustainable Development Goals (SDGs), ook op als gastspreker. Zij legde verhelderende verbanden tussen de SDG’s en de onderliggende thema’s van de Afrikastrategie. Hiermee gingen de jongeren in de middag zelf aan de slag.

 

Twee weken later, op 16 september, vond de tweede leerdag plaats in Leiden. Deze dag draaide om academische perspectieven en bood een diepgaande kijk op de relatie tussen Nederland en Afrika, klimaatverandering en klimaatpolitiek in Afrika. De dag begon met een fascinerende presentatie door Ayinkinka Akinyoade, hoofd van het onderzoekscentrum van het African Study Center en hoogleraar demografie. Hij nam de jongeren mee in de complexe wereld van Afrikaanse demografie en de impact van klimaatverandering, waarbij hij de dilemma’s en ontwikkelingsopties belichtte.

Vervolgens deelde Marleen Dekker, directeur van het African Study Center, haar inzichten over inclusieve ontwikkeling en introduceerde de jongeren met de vijf W’s: Wie krijgt Wat, Waar, Wanneer en Waarom? De dag werd afgesloten door Sara de Wit, assistent-professor aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit Leiden, die diepgravend inging op het thema “Africa’s Anthropocene and Climate Change.”

Na deze boeiende lezingen was het tijd voor een wat luchtigere noot. Kiki Ritmeijer, jongerenvertegenwoordiger Duurzame ontwikkeling van de NJR organiseerde samen met haar werkgroep een interactieve sessie over intergenerationele rechtvaardigheid. Op basis van stellingen zoals “Ik vind dat oudere generaties geen zeggenschap mogen hebben over klimaatzaken, aangezien het hen in de toekomst niet zal beïnvloeden,” ontstond een levendige discussie.

In de namiddag gingen de jongeren weer in twee groepen aan de slag en gebruikte ze de opgedane kennis om verder een antwoord te formuleren op de vragen “hoe ziet een gelijkwaardige relatie tussen Nederland en Afrika eruit én neemt het Westen voldoende verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis?” De klimaatgroep stelde het concept van local agency centraal in het beantwoorden van de vragen en de gelijkwaardige partnerschappengroep focust specifiek op een gelijke relatie met betrekking tot voedselzekerheid en critical raw materials.

Verdieping in vaardigheden: leerdagen 3 en 4

Op 7 oktober verzamelden de jongeren zich voor hun derde bijeenkomst, deze keer in Utrecht. De focus van deze dag lag op het ontwikkelen van lobby- en advocacy-vaardigheden, evenals mediatraining. Hoe kunnen ideeën worden omgezet in beleidsbeïnvloeding? Welke belanghebbenden moeten hierbij betrokken worden en welke mediakanalen zijn geschikt? Deze cruciale vragen werden beantwoord door Marit Maij, de directeur van Action Aid, en Bas Bijlsma, een onafhankelijke beleidsbeïnvloedingsadviseur. Ze voorzagen elke groep van specifiek advies voor de aanloop naar de presentatie aan Buitenlanse Zaken.

In de middag begeleidde Kido Koenig, directeur van FMS en ervaren trainer, de jongeren bij verdere verdieping in thema’s zoals campagnevoering en mediagebruik aan de hand van prikkelende vragen. Tegen het einde van de dag hadden de jongeren al concrete ideeën op papier gezet om de vraagstukken aan te pakken.

 

Afgelopen week, op 21 oktober, werden de concrete ideeën van de jongeren besproken tijdens de vierde leerdag. Tijdens de Youth Dialogue gingen de denktankdeelnemers in gesprek met veertien jeugdactivisten en klimaatactivisten uit Nigeria, Kenia, Tanzania, Lesotho, Zimbabwe en Senegal over gelijkwaardige relaties, klimaatrechtvaardigheid en jongerenparticipatie. De bedachte ideeën werden  getoetst op hun haalbaarheid en er werd om advies gevraagd. In de middag verzorgde Kjeld Kroon, programmamaker bij Pakhuis de Zwijger, een workshop over het ontwikkelen van programma’s en hielp de jongeren bij het vormgeven van hun ideeën voor de sessies die zullen geven op de Afrikadag op 18 november.

Afrikadag 18 november

De laatste leerdag in dit traject staat gepland op 4 november. Op deze dag zullen de jongeren de laatste hand leggen aan hun sessie voor de Afrikadag en hun ideeën pitchen aan een aantal politici. Uiteindelijk zullen ze op de Afrikadag zelf, op 18 november, hun visie delen en de laatste input verzamelen voor de aanbevelingen die ze aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken zullen doen.

Bent u benieuwd naar de visie van deze jongeren over het creëren van gelijkwaardige relaties tussen Nederland en Afrika? Of wilt u meer weten over hun perspectief op klimaatrechtvaardigheid en de mate waarin het Westen hierin verantwoordelijkheid neemt? Aarzel dan niet en koop nu uw ticket voor de Afrikadag en schrijf u in voor de jongerensessies! U kunt kaarten kopen op afrikadag.nl!