Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Uitzonderlijke prijs voor uitzonderlijk leiderschap

Geen Afrikaanse leiders werden in de jaren 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016 door de Mo Ibrahim Foundation geprezen voor hun bijzondere prestaties als Afrikaanse leiders. Dit terwijl de prijs in 2007 voor het eerst werd uitgereikt. Dit jaar daarentegen is er opnieuw een voormalig staatshoofd geroemd voor haar uitzonderlijke prestaties op het gebied van Afrikaans leiderschap. De prijs is uitgereikt aan Liberia’s oud president Ellen Johnson Sirleaf, die, na twee ambtstermijnen te hebben volgemaakt, in januari dit jaar plaats moest maken voor oud-voetballer George Weah. Ze ontvangt een prijs van 5 miljoen dollar (4,1 miljoen euro) dat zich over 10 jaar zal verspreiden. Daarbovenop komt een levenslange beloning van jaarlijks 200.000 dollar. Maar waar heeft Sirleaf, de vrouw die zich kenmerkt als eerste vrouwelijke president van Afrika en Nobelprijswinnares, dit aan te danken?

Om voor de prijs in aanmerking te komen, moeten Afrikaanse staatshoofden democratisch zijn verkozen, hun termijn volledig hebben afgemaakt en maximaal drie jaar weg zijn bij hun ambt. Dit allemaal middels vrije en eerlijke verkiezingen. Voor Sirleaf geldt dat zij niet alleen onder zeer moeilijke omstandigheden de vrede heeft weten te bewaren in een land met een lange geschiedenis van burgeroorlogen, maar ook heeft ze de Ebola crisis met de middelen die er waren goed weten aan te pakken. Daarnaast nam onder haar bewind de buitenlandse schuld met bijna 5 miljard dollar af en steeg het nationale budget van 80 naar meer dan 500 miljoen dollar.

Alleen voor de allerbeste

De Mo Ibrahim-prijs is de belangrijkste prijs op het gebied van (democratische) ontwikkeling op het continent. Salim Ahmed Salim, die aan het hoofd staat van de commissie die de prijs uitreikt, zegt erover: “The prize is intended to highlight and celebrate truly exceptional leadership, which is uncommon by its very definition.” Zo won Nelson Mandela in 2007 als eerste de prijs en draagt hij sindsdien de titel van erelid van de stichting. De prijs heeft als voordeel dat het op een niet dwingende manier leiders kan inspireren om democratisering en mensenrechten een hoge prioriteit te geven. Het Afrikaanse continent moet kunnen blijven profiteren van de leiders nadat deze zijn of haar functie heeft verlaten. Het toetreden in een andere openbare functie op het continent draagt hier aan bij. Op deze manier kan de weg worden vrijgemaakt voor duurzame en rechtvaardige welvaart en kunnen ook na de desbetreffende ambtstermijn de vruchten worden geplukt.

Mo Ibrahim; hoofdgast Afrikadag 2014

foto_s_afrikadag2014_18.jpg

In 2014 was Mo Ibrahim hoofdgast van de Afrikadag (afrikadag.nl). Ibrahim is een vermogend zakenman uit Soedan, die zich actief inzet voor de democratisering en welvaart van Afrika. Naast de Mo Ibrahim-prijs zijn er meerdere initiatieven en takken van zijn stichting die zich hierop richten. Zo is de Mo Ibrahim Index een meetinstrument om deze activiteiten per land in Afrika te meten. De IIAG (Ibrahim Index of African Governance) is de belangrijkste index voor de mate van “goed bestuur” in Afrika. Het begrip governance wordt beschreven als de verantwoordelijkheid van een land om politieke, sociale en economische publieke goederen en diensten te verlenen aan haar burgers. Deze index wordt gemeten aan de hand van vier belangrijke categorieën: veiligheid en rechtsorde, participatie en mensenrechten, duurzame economische kansen en menselijke ontwikkeling. Aan de hand van 100 indicatoren meet de IIAG de algemene governance prestaties van een land.

De nieuwe president van Liberia, George Weah, zal een lastige taak hebben om Sirleaf’s lijn voort te zetten, maar hopelijk kan Sirleaf andere Afrikaanse leiders inspireren en kan de Mo Ibrahim-prijs zoals de bedoeling is een jaarlijks terugkerend evenement worden.

Benieuwd wie dit jaar hoofdspreker zal zijn op de Afrikadag? Houd onze site en sociale media in de gaten voor meer informatie over sprekers, het programma en veel meer!

Foto: Flickr