Zoek op
Sluit dit zoekvak.

“The SDG Generation – Healing the future in a wicked present”

De SDG’s betreffen iedereen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een veelbesproken onderwerp, staat hoog op de politieke agenda en komen steeds meer terug in overheidsbesluiten. Building Change (samenwerkingsverband van FMS met Partos en Woord en Daad) richt zich op een coherente implementatie van de SDG’s binnen Nederland, waarbij vooral gekeken wordt naar de effecten van ons beleid op duurzame ontwikkeling (aan de hand van de SDG’s) in ontwikkelingslanden. Dit is gericht op politieke inzet, maar zoals Hugo Von Meijnfeldt (Nederlandse SDG coördinator) zei: “het behalen van de SDG’s is niet alleen een uitdaging van de overheid, maar van iedereen”. Vandaar dat wij op 13 juni bij het evenement “Healing the future in a wicked present” aanwezig waren om inzet op de SDG’s vanuit een ander perspectief te bekijken, op het Windesheim in Zwolle. 

Rollen van educatie, persoonlijke ontwikkeling, partnerschappen en complexiteit

Op verschillende niveaus wordt er gepraat, gespeculeerd, gemotiveerd, gestimuleerd en gewerkt aan de SDG’s. Zo zetten op het Windesheim Honours College gemotiveerde studenten zich in voor projecten met een sociale missie waarbij de SDG’s leidend zijn. Tijdens dit tweedaagse evenement stond de rol van educatie, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking tussen verschillende partijen om de doelen te halen centraal. Zo kan educatie en onderzoek kennis aanleveren, waar de overheid op verder kan borduren. Wat tijdens dit evenement naar voren kwam is dat we de huidige gecompliceerde problemen alleen kunnen oplossen door samenwerking. Kennis tussen verschillende lagen in de samenleving moet uitgewisseld worden en partnerschappen kunnen elkaar aanvullen: SDG 17! 

Er was een grote diversiteit aan workshops, waarbij de focus op de rollen van verschillende lagen en partijen lag. Hoe kan de volgende generatie ingewikkelde problemen aanpakken, hoe ga je om met onzekerheden en hoe gebruik je de kracht van samenwerkingen? Tijdens de workshops was er interactie tussen deelnemers, en werd er samen nagedacht over oplossingen om studenten met verschillende achtergronden te verbinden.

Breder perspectief

Iets wat binnen de “SDG-bubbel” niet snel ervaren wordt, is het vooringenomen beeld over duurzaamheid dat breed leeft: het wordt vaak geassocieerd met groen groener groenst, duur en het past voor veel mensen niet bij het moderne beeld. Juist het samenbrengen van verschillende perspectieven (dus ook buiten de bubbel) opent ogen, de verbinding en vele raakvlakken tussen de SDG’s kunnen dan worden belicht en dat maakt het begrip duurzaamheid toegankelijker.

“We gaan snel maar we zijn er nog niet”, aldus Hugo von Meijenfeldt in Zwolle. Als we als land en samenleving onze persoonlijke belangen opzij zetten en ons richten op gezamenlijke belangen dan zijn we al op de goede weg. Henk Hagoort, voorzitter van college van bestuur Windesheim, zei: “We care, we dare, we share!”. De duurzame visie van Nederland ligt niet alleen bij de overheid, maar bij alle partijen uit de samenleving. We stellen gedurfde ambities die we bereiken door samenwerking en het delen van kennis!

Geschreven door: Jaël Voskamp