Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Oproep aan kabinet: stop ondermijning internationale klimaattoppen door fossiele industrie

450 maatschappelijke organisaties wereldwijd waaronder 35 Nederlandse organisaties, zoals Milieudefensie, Greenpeace, Oxfam Novib, FNV, Both Ends, CARE Nederland, Simavi en Natuur & Milieu, luiden de noodklok. Wij maken ons ernstig zorgen over de ondermijning door de fossiele industrie van de doelmatig- en geloofwaardigheid van de internationale klimaatonderhandelingen. Zo wordt de komende klimaattop in november geleid door Sultan Al Jaber, de baas van ADNOC, één van de grootste olieproducenten ter wereld. Wij willen dat de komende onderhandelingen transparant en vrij van belangenverstrengeling zijn en de dringen bij de ministers Jetten en Schreinemacher erop aan dit zo snel mogelijk aan te pakken.

De Verenigde Arabische Emiraten, het gastland van de aankomende klimaattop, had bij de laatste klimaattop in Egypte meer lobbyisten uit de fossiele industrie in haar delegatie dan enig ander land. En tijdens deze top blokkeerde de zware lobby van de fossiele industrie de belangrijke doorbraak op het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd wordt het maatschappelijke organisaties steeds moeilijker gemaakt om toegang te krijgen tot de klimaattop en effectief deel te nemen.

De benoeming van Sultan Al Jaber tot voorzitter van de aankomende VN-Klimaattop leidde recent tot veel zorg en kritiek. Al Jaber leidt ADNOC, het bedrijf dat wereldwijd de op één na grootste olie- en gasuitbreidingsplannen heeft. Deze plannen zijn onverenigbaar met de berekeningen van het Internationaal Energie Agentschap die boren naar nieuwe olie- en gasvoorraden uitsluit om zo onder de 1,5 graden Celsius te blijven.

De meer dan 450 organisaties roepen de VN Secretaris Generaal Guterres op om per direct maatregelen te nemen om belangenverstrengeling tegen te gaan en de doelmatigheid en geloofwaardigheid van de klimaattop te herstellen.

Onlangs informeerden ministers Jetten en Schreinemacher de Kamer over de inzet van het kabinet om de mondiale klimaatambities te verhogen en klimaatacties te versnellen. De ondermijning van de klimaatonderhandelingen door de fossiele industrie kwam in hun brief niet aan de orde. Gezamenlijk roepen wij de ministers op om met spoed bij de eerstvolgende onderhandelingen te pleiten voor maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Photo: Ashley Cooper