Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Meer dan ontwikkelingssamenwerking alleen: het Grote Coherentiedebat

Op 18 januari vond, in Nieuwspoort, het Grote Coherentiedebat plaats. Dit debat werd mede georganiseerd door Building Change – het samenwerkingsverband bestaande uit de FMS, Partos en Woord & Daad. Het was een groot succes, de zaal puilde letterlijk uit van de geïnteresseerden. Onder leiding van onze directeur Kido en tafeldame Danielle Hirsch (Both Ends), gingen topambtenaren van Buitenlandse Zaken (Kitty van der Heijden), Economische Zaken en Klimaat (Niels Redeker) en Financiën (Christiaan Rebergen) én Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD), Eva Akerboom (PvdD), Agnes Mulder (CDA) en  Joris Thijssen (PvdA) in verschillende panels met elkaar in gesprek over Beleidscoherentie voor Ontwikkeling.– Dit pleidooi voor eerlijk Nederlands beleid is het thema waar Building Change en de FMS zich al jaren hard voor maken.

v.l.n.r. topambtenaren Niels Redeker (EZK), Christiaan Rebergen (FIN), Kitty van der Heijden (BZ), Kido Koenig (FMS) en Danielle Hirsch (Both Ends) in gesprek over beleidscoherentie.

 

Zoals Directeur-Generaal Internationale Samenwerking Kitty van der Heijden het mooi verwoordde, het doel van beleidscoherentie voor ontwikkeling is ervoor zorgen dat je ‘het goede wat je bereikt met ontwikkelingssamenwerking, niet wegneemt met incoherent beleid op andere vlakken’. Wat deze middag nog weer eens duidelijk werd, de grootste uitdaging in Nederlands rol richting ontwikkelingslanden ligt niet bij het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, maar juist bij andere beleidsdomeinen. Zo spraken de topambtenaren met elkaar over de enorme voetafdruk van Nederland, de discussie rondom het verlengen van de exportkredietverzekeringen voor de fossiele industrie, en de schadelijke kanten van de Nederlandse manier van handel drijven.

Als dank voor hun optreden, kregen ze en tegoedbon voor een Kop Coherentie Koffie. Ze beloofden met elkaar in gesprek te gaan over Loss and Damage – compensatie van ontwikkelingslanden die de gevolgen van klimaatverandering ondervinden; over hoe andere ministeries dan Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking zich in kunnen zetten om de allerarmsten te bereiken; en over de rol van internationale financiële instellingen op het gebied van klimaat. We kijken ernaar uit om te zien hoe deze kopjes koffie leiden tot eerlijker beleid in Nederland!

v.l.n.r. Danielle Hirsch (Both Ends), Agnes Mulder (CDA), Joris Thijssen (PvdA) en Kido Koenig (FMS) in gesprek over beleidscoherentie en circulaire economie.

Daarna gingen Kamerleden in twee panels met elkaar in gesprek over beleidscoherentie in het algemeen, en handel, voedsel en circulaire economie in het bijzonder. Joris Thijssen sprak bijvoorbeeld over de negatieve gevolgen die onze – vaak zo bejubelde – transitie naar een circulaire economie elders kan hebben. ‘We moeten oog hebben voor mensen die de dupe zijn van deze transitie, en hen een rol geven in de circulaire economie’, aldus Thijssen. Een belangrijke oproep waar wij ons ook graag voor gaan inzetten.

Het Grote Coherentiedebat was in onze ogen een groot succes. Dank aan alle deelnemers en aanwezigen! Wil je meer weten over het Grote Coherentiedebat? Lees dan hier het verslag dat Vice Versa erover maakte.