Zoek op
Sluit dit zoekvak.

International Day of Democracy: ons werk blijft van onverminderd belang

FMS viert vandaag de internationale dag voor de democratie. Wij belichten daarom graag wat wij doen om democratie te ondersteunen en te bevorderen, zowel in het binnen- als het buitenland. Wij zetten ons in voor opkomende democratieën en voor (sociaal-)democraten in landen waar vrijheid onder druk staat.

Het thema van dit jaar voor de International Day of Democracy is “Empowering the next generation”. Jongeren voelen zich vaak onvoldoende gehoord in de politiek. Een inclusieve democratie luistert ook naar jongeren. Jongeren zijn per slot van rekening de huidige en toekomstige bewaarders van de democratie.

 

Trainingen

We steunen de opbouw van democratische politieke partijen, door middel van trainingen, op verzoek van onze buitenlandse partners en onderhouden een uitgebreid netwerk van internationale politieke stichtingen en partnerorganisaties. Onze trainingen richten zich op de volgende generatie politici. Zo leiden we bijvoorbeeld jonge politici op in de Westelijke Balkan, die zo leren politiek actief te worden en democratische politieke bewegingen op te bouwen. Het is belangrijk een nieuwe generatie te blijven opleiden en steunen om de democratie te waarborgen en versterken – de vaardigheden die zij hiermee opbouwen zijn van levenslange waarde.

 

European Forum for Democracy and Solidarity

De FMS verzorgt het secretariaat van het European Forum for Democracy and Solidarity, een platform voor samenwerking tussen sociaaldemocratische partijen en stichtingen in en buiten de EU. Het European Forum heeft als doel de sociaaldemocratie in Europa en onderlinge solidariteit en verbondenheid te versterken. Het European Forum doet dit door een netwerk te bouwen en onderhouden tussen Centraal, Oost, en Zuid-Oost Europa, de Kaukasus, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio).  Het European Forum is een plek waar informatie wordt verzameld over politieke partijen, verkiezingen en democratische ontwikkelingen in de 22 landen waar we actief zijn – met een focus op de sociaaldemocratie. Daarnaast coördineert het Forum onderzoek en bijeenkomsten voor sociaaldemocratische organisaties in Europa. Zie al ons werk voor het European Forum op de eigen website.

 

Ons werk in Nederland

Ons werk voor de democratie vindt niet alleen plaats met onze partners aan de buitengrenzen van Europa. Ook in Nederland zijn we al enkele jaren actief bezig met het onderwerp. De Nederlandse democratie, en daarmee onze geloofwaardigheid en rol internationaal, staat namelijk ook onder druk. Deze zomer was Kido Koenig daarover te gast in een podcast over de ambities van de samenwerking tussen de PvdA en Groenlinks en ook in de publicatie van de Wiardi Beckman Stichting (Socialisme en Democratie) brachten we naar voren dat er veel werk aan de winkel is in Nederland om de daad bij het democratische woord te voegen.

Daarnaast is de FMS, samen met andere maatschappelijke organisaties lid van de coalitie ‘Democratie onder Druk’. Samen organiseren we evenementen, delen we nieuws, voeren we campagne en maken we mensen bewuster van democratie. Ons doel is om de democratie sterker te maken, zowel in binnen- als buitenland, en ervoor te zorgen dat iedereen betrokken is. We werken hierin samen met onder andere PAX for Peace, het Nederlands Helsinki Comité (NHC), Stichting Meer Democratie, Transparency International NL en het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD). In het manifest van Democratie onder Druk staat ook dat de nieuwe generatie actieve burgers in staat gesteld moet worden, bijvoorbeeld door middel van trainingen, de democratie te waarborgen.

 

Politieke cafés

De FMS organiseert jaarlijks politieke cafés over onderwerpen binnen ons werkterrein die wij onderbelicht vinden, die vaak gekenmerkt zijn door wereldwijde ongelijkheid en onrechtvaardigheid. In een uitgebalanceerd panel nodigen wij sprekers uit om een diepgaande discussie te voeren over een bepaald onderwerp. Afgelopen jaren hebben wij onder meer politieke cafés georganiseerd over Curaçao, Oekraïne, Ethiopië, Libanon, Myanmar en West-Papua. Deze politieke cafés dragen bij om maatschappelijke bewustwording te creëren over deze landen en hun politieke situatie.

Deze politieke cafés worden afwisselend georganiseerd op locatie en online. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om altijd up-to-date te blijven van nieuwe evenementen van de FMS!

 

De Internationale Democratiedag in Brussel

De FMS was daarnaast ook aanwezig op de International Democracy Day in Brussel (14-15 september). We onderhouden sterke banden met zusterorganisaties in Brussel die zich inzetten voor internationale democratieondersteuning. Op evenementen zoals deze wordt als te meer duidelijk hoeveel activisten over de hele wereld zich inzetten voor democratische verandering in hun eigen context. Van Syrië, Paraguay, Georgië tot Zuid-Korea (waar volgend jaar de derde Summit for Democracy zal plaatsvinden) vechten journalisten, activisten, politici elke dag voor het bewerkstelligen van democratische verandering. En ondanks culturele verschillen, zijn wijzen waarop democratie wordt betoogt over de hele wereld vaak opvallend gelijk – gericht op de zeggenschap van de burger die direct te maken heeft met bepaalde maatschappelijke uitdagingen.

Uniform hierin is dan ook de strijd van democratische bewegingen voor meer zeggenschap op het niveau van gemeenschappen, maar ook hun roep om internationale steun om juist deze democratische veranderingen teweeg kunnen te brengen. Internationale aandacht en ondersteuning voor activisten is cruciaal in het tegengaan van de repressieve kracht van autocratische overheden. Het terugdringen van autoritaire krachten vereist daarom betere samenwerking, coördinatie en kennisuitwisseling tussen democratische krachten wereldwijd. De FMS zal zich hier voor blijven inzetten.

 

 

De Foundation Max van der Stoel (FMS) is een onafhankelijke buitenlandstichting gelieerd aan de PvdA. We zetten ons in voor democratisering in de buurlanden van de EU, een eerlijker Nederlands en EU-beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden, en we stimuleren het publieke debat over deze thema’s in Nederland. Voor ons werk zijn wij afhankelijk van donaties. Wilt u de FMS steunen? Ga dan naar foundationmaxvanderstoel.nl/doneer/. 

Auteur: Yasmin Bijvank