Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Hoe duurzaam is onze welvaart?

Elk jaar wordt op de derde woensdag van mei verantwoording afgelegd door ministeries aan de Tweede Kamer: Verantwoordingsdag. Ministers presenteren verslagen die laten zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt en hoe plannen zijn uitgevoerd. Op deze dag worden ook standaard twee belangrijke documenten rondom de Sustainable Development Goals (SDG’s) gepresteerd: het CBS Rapport ‘Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2019’ en de ‘Derde Nederlandse SDG Rapportage – Nederland ontwikkelt duurzaam’. Op 16 mei reflecteerden Building Change, het SDG Charter en een grote groep bezoekers op de gepubliceerde stukken tijdens “Hoe duurzaam is onze welvaart?”.

Monitor Brede Welvaart & SDG’s
Tot een aantal jaar geleden was het gebruikelijk om de nationale welvaart enkel te meten aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp), maar de daadwerkelijke brede welvaart omvat veel meer dan alleen economie en inkomen. Met het rapport ‘Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2019’ kijkt het CBS niet alleen naar welvaart “Hier en Nu”, maar ook naar in hoeverre dit welvaartsstreven mogelijk een druk legt op op volgende generaties of op andere landen. Ook kijkt het document naar de voortgang en Europese positie van Nederland als het gaat om de verschillende indicatoren van de 17 Sustainable Development Goals.

Derde Nederlandse SDG Rapportage
In de ‘Derde Nederlandse SDG Rapportage’ reflecteren de Rijksoverheid, de decentrale overheden, het bedrijfsleven en financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, de kennisinstellingen en jongeren op de voortgang van de SDG’s binnen Nederland. Als Building Change (een samenwerkingsverband van Partos, Woord en Daad en FMS) mochten wij hiervoor input van het maatschappelijk middenveld verzamelen. In dit hoofdstuk werd de noodzaak van een coherente Nederlandse strategie voor implementatie van de SDG’s benadrukt. Daarnaast vroeg het maatschappelijk middenveld aandacht voor de achtergestelde positie van vrouwen en meisjes en de Nederlandse voetafdruk wereldwijd.

“Hoe duurzaam is onze welvaart?”
Tijdens de bijeenkomst op 16 mei in Nieuwspoort reflecteerden meer dan 200 betrokkenen op de gepresenteerde rapporten. Er was ruimte voor interactie en debat, waarbij werd geluisterd naar en gereageerd op elkaars kritische punten. Ook keken we samen naar kansen voor de toekomst.

Allereerst presenteerde Jan-Pieter Smits het CBS-rapport. Dit rapport toont een opmerkelijk contrast tussen de SDG’s waarop Nederland goed en slecht presteert. Zo scoort Nederland, in vergelijking met de andere 27 lidstaten van de EU, goed op het gebied van SDG 1 (einde aan armoede) en de SDG’s die de onderwerpen kennis en innovatie, sociale samenhang en ongelijkheid omvatten.

Veel ruimte voor verbetering
Echter, het was ook duidelijk dat er nog veel ruimte is voor verbetering op andere SDG’s. Zo scoort Nederland op het thema klimaat en energie ronduit slecht. We lopen erg achter op SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 13 (klimaatactie), SDG 14 (leven in het water) en SDG 15 (leven op het land). Volgens Smits ligt er nog een enorm groeipotentieel. Ook Bart Romijn (Partos) was kritisch op het huidige Nederlandse beleid: ‘Er wordt veel gehinkt, gelukkig worden er wel stappen gezet, zoals de invoering van de SDG-toets en de inzet voor hernieuwbare energie, maar de sprong moet nog komen’.

De SDG-toets
Met de door Romijn benoemde SDG-toets wordt nieuw beleid, wet- en regelgeving getoetst aan de SDG’s, met extra focus op de effecten van nieuw beleid op gender en ontwikkelingslanden. Dit laatste blijft heel belangrijk, omdat de effecten van ons handelen op andere landen en volgende generaties nog vaak negatief zijn. Ook Sandra Phlippen (ABN AMRO) gaf tijdens de bijeenkomst aan dat het een pijnlijke realiteit is dat successen op één van de doelen een negatieve impact kunnen hebben op een ander doel of een ander land.

Het was een waardevolle bijeenkomst, waar de aanwezigen veel kennis en gedrevenheid toonden. Nu is het tijd om, aan de hand van de gepubliceerde rapporten en de nieuwe SDG-toets, te kijken naar de kansen die voor ons liggen. Nederland moet zich nog harder in gaan zetten voor een coherente implementatie van de SDG’s!

 

Geschreven door: Jaël Voskamp

Foto: © Roos Trommelen