Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Get involved! Women empowerment in Morocco

Heb je tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen een van de verkiezingsdebatten gekeken? Dan is het je vast opgevallen: heel veel mannen in pak. We kennen in Nederland op dit moment maar een paar vrouwelijke partijleiders. En dat niet alleen: vrouwen bezetten slechts 46 van de 150 Tweede Kamerzetels, zijn ondervertegenwoordigd in topposities en worden in dezelfde functies nog altijd minder betaald. Gelukkig bestaan er veel projecten om dit te veranderen. Een bekend voorbeeld is ‘Stem op een Vrouw’, een initiatief om de politieke emancipatie en representatie van vrouwen te bevorderen. Hierdoor werden afgelopen verkiezingen 42 vrouwen gekozen met voorkeursstemmen. Maar nog steeds valt er een wereld te winnen, terwijl vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar mogen stellen.

Helaas zijn er genoeg landen waar de vrouwenemancipatie nog een veel langere weg te gaan heeft. Bijvoorbeeld Marokko, waar vrouwen talloze barrières kennen. Zij hebben een grote achterstand in de politiek door de patriarchale cultuur, seksistisch gedrag, sociale stereotypes alsook een laag onderwijsniveau, analfabetisme en armoede. Hoewel de Marokkaanse maatschappij in rap tempo verandert en moderniseert, blijft het aantal vrouwen in het parlement achter. Slecht 20% van de zetels in het Marokkaanse Lagerhuis wordt bezet door een vrouw. In de Senaat ligt dit aantal nog lager: Een schamele 11,7%[1]. De ondervertegenwoordiging is ook te zien binnen politieke partijen, van links tot rechts. Besturen bestaan voornamelijk uit mannen en vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de hoogste posities. Slechts één politieke partij in Marokko heeft een vrouwelijke leider. Tijd voor actie dus!

Daarom heeft de FMS samen met een aantal andere Europese politieke stichtingen vorig jaar een projectvoorstel ingediend bij de Europese Commissie. Met het project ‘Get Involved! Women Empowerment in Morocco and Benin’ richten wij ons op het leiderschap van de parlementair vertegenwoordigde partijen en op jonge vrouwelijke activisten die graag politiek actief willen worden. Onderdeel van het ‘Get Involved’ project zijn mentorprogramma’s, netwerkbijeenkomsten, uitwisselingsbezoeken en een groot aantal trainingen.

FMS activiteiten
Als FMS zijn wij betrokken bij de uitvoering van twee soorten activiteiten. Ten eerste organiseren we zogenaamde capacity building trainingen voor vrouwelijke partijleden en activisten van de Fédération de la Gauche Démocratique (FGD) – onze Marokkaanse zusterpartij. Veelal ontbreekt het niet aan ambitie, maar aan de mogelijkheden en vaardigheden. De wil is er, maar hoe laat je nou precies je stem horen? Daarom focussen we bij deze trainingen op bijvoorbeeld spreken in het openbaar en dominantietechnieken. Dit zijn strategieën om (met woorden) macht uit te oefenen over anderen. Dit kan gedaan worden door een persoon te ridiculiseren, te onderschatten en te beledigen, of door simpelweg informatie achter te houden. Door middel van rollenspellen laten de trainers van de FMS zien hoe de deelnemers deze situaties kunnen herkennen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Inmiddels hebben we al twee capaciteitsopbouwtrainingen georganiseerd in Rabat en Tetouan, en daarmee de vaardigheden van ruim veertig vrouwen versterkt.

foto 8foto 9

Ten tweede organiseren wij trainingen waarin het leiderschap van de FGD bewust gemaakt wordt van het belang van vrouwen op sleutelposities. Zonder instemming en bereidheid van de overwegend mannelijke partijleiding zijn capaciteitstrainingen voor vrouwen tevergeefs. Zij moeten inzien dat ze kunnen profiteren van gendergelijkheid en dat de partij daar in haar geheel beter van wordt. Het is dus noodzakelijk om de bredere partijleiding te overtuigen van de noodzaak om de rol van jonge vrouwelijke leden in hun partijstructuren te versterken, maar ook om de toegang van vrouwelijke politici tot posities met verantwoordelijkheden effectiever te ondersteunen. Tijdens de trainingen wordt dan ook gereflecteerd op het diversiteitsbeleid van de FGD door middel van een SWOT-analyse. Door sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te analyseren, kunnen zij een nieuwe strategie bepalen. Met de eerste training in Marrakesh hebben wij een begin gemaakt om de FGD te overtuigen van het belang van gendergelijkheid.

img 7724img 7714

In 2020 gaan de Marokkanen weer naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Ons doel is dat er dan een nieuwe generatie vrouwelijke politici klaarstaat om verkozen te worden.

Benieuwd naar het project? Kom dan naar de Afrikadag op 13 april! Tijdens de Afrikadag wordt er een workshop georganiseerd waarin vrouwelijke politici, activisten en projectuitvoerders vertellen over de verschillende activiteiten en de eerste resultaten. Aanmelden kan via deze link.

Wil je meer meteen meer weten over het project? Kijk dan op de Democracy-pagina van onze website.

[1] http://archive.ipu.org/wmn-e/ClaSSif.htm

Naast de FMS nemen meerdere politieke stichtingen uit verschillende landen deel aan het project, waaronder de Duitse Konrad-Adenauer Stiftung (KAS), de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en de Center Party International Foundation (CPIF) uit Zweden. Het gehele project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie.