Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Gaat NL in de volgende versnelling voor de SDG’s?

Gaat NL in de volgende versnelling voor de SDG’s?

Een verslag van ‘Nederland in de volgende versnelling’ op 27 september

Donderdag 27 september was het zover: Building Change en WECF organiseerden het evenement ‘NL in de volgende versnelling’ in Den Haag. Samen vierden we de derde verjaardag van de Sustainable Development Goals (SDG’s) én de eerste verjaardag van de campagne ‘Adopteer een SDG’, waarbij Tweede Kamerleden een SDG adopteren om zich hard voor te maken in hun politieke werk. Centraal stond dat Nederland nodig in de volgende versnelling moet om deze werelddoelen daadwerkelijk te halen, er is immers nog maar 12 jaar te gaan tot 2030! Maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en maar liefst vijf Kamerleden kregen het podium om hun visies en concrete plannen uiteen te zetten voor het bereiken van de SDG’s.

intro kirsten

In debat met politieke jongerenorganisaties  
Na een korte introductie van Bart Romijn (directeur Partos) en Kirsten Meijer (directeur WECF) over het werk van Building Change en WECF ging het debat tussen de Politieke Jongerenorganisaties DWARS, PerspectieF en Jonge Socialisten van start. Dit leidde tot een interessant gesprek, waarbij de drie jongerenorganisaties duidelijk onderschreven dat er ook in Nederland nog veel werk aan de winkel is als het gaat om het behalen van de SDG’s. Julia Matser (DWARS) richtte zich hierbij vooral op regelgeving voor bedrijven: “Implementatiewetten voor de SDG’s zijn nodig. Bedrijven hebben een schop onder de kont nodig zodat ze wat harder gaan lopen dan ze nu doen’. Natuurlijk onderstreepten ook alle drie de organisaties het belang van het actief betrekken van jongeren in dit debat. Wij hopen dat hun oproep wordt gehoord!

workshop be 4

Workshops over #FightingInequalities

Na het debat ging de groep uiteen voor deelsessies van ActionAid, Both Ends, WECF & WO=MEN en Building Change. Het overkoepelende thema van deze sessies was WECF’s #FightingInequalities campagne. Deze campagne richt zich op het centraal stellen van het tegengaan van ongelijkheden (SDG 10) binnen de SDG’s. WECF en WO=MEN gingen in op gendergelijkheid, ActionAid op ongelijke belastingstelsels, Both Ends op het oneerlijke Nederlands handelsbeleid, en Building Change op de verwachte SDG-toets. Later presenteerden de workshoporganisatoren de resultaten van hun sessies aan de aanwezige Tweede Kamerleden: een mooie kans ze te activeren om zich sterker in te zetten voor deze thema’s. Zo wees Gijs Verbraak (ActionAid) de Kamerleden op het feit dat Nederland belastingontwijking faciliteert, zeker met het oog op de huidige kabinetsplannen. Nederland zakt met zulk beleid steeds verder af, met nationale – en internationale ongelijkheid als gevolg.

kamerleden_op_rij_2.jpg

Adopteer een SDG – Een jaar later!

Het laatste uur stond helemaal in het teken van het éénjarig bestaan van ‘Adopteer een SDG’. Aanwezig waren adoptieouders Anne Kuik (CDA), Chris Stoffer (SGP), Michel Rog (CDA), Kirsten van den Hul (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS). Zij keken eerst kort terug op het resultaat van een jaar ‘Adopteer een SDG’. De Kamerleden toonden hun waardering voor de info en adviezen die ze van de maatschappelijke organisaties achter Building Change hebben gekregen. Duidelijk werd dat de adoptie van een SDG focus en bewustwording biedt, zo stelde ook Anne Kuik: “het geeft focus aan waar ik me voor inzet”. De verschillende Kamerleden concludeerden dat het belang van de SDG’s ligt in de samenhang tussen de verschillende doelen. Juist die samenhang betekent dat interdisciplinair werken binnen de Tweede Kamer van groot belang is. Dit wordt gezien als dé grote uitdaging voor het komende parlementaire jaar. Vanuit het publiek was de oproep dan ook vooral dat de Kamerleden hier samen aan moeten werken. Kirsten van den Hul (PvdA), onderschreef dit belang: “Beleidscoherentie moet veel hoger op de agenda. Dit ligt bij verschillende departementen met doelstellingen die elkaar kunnen bijten. We moeten interdisciplinair werken”. De doelen moeten niet alleen centraal staan in het beleid van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar moeten door alle ministeries worden meegenomen.

Nadat sprekers en het publiek samen concludeerden dat eigenlijk iedereen op welk niveau dan ook een SDG zou moeten adopteren was het laatste woord aan Evert-Jan van Building Change. Hij sloot af met een dankwoord richting de Kamerleden. Met de inzet van de adoptieouders in de Tweede Kamer zetten we al een stap in de goede richting: ‘De passie die de Kamerleden hebben voor hun SDG’s, die is het belangrijkst, die hebben we nodig’. Hopelijk kunnen zij met deze passie de verschillende ministers én de rest van Nederland overtuigen in de volgende versnelling te gaan voor de SDG’s!

 collage favos

Foto’s door Marloes Lakerveld