Zoek op
Sluit dit zoekvak.

De Afrikaanse stem is cruciaal

Het Afrikaanse continent is rijk aan diverse culturen, natuur en hulpbronnen en heeft bovendien een ontzettend jonge bevolking. Dit maakt dat er eindeloze kansen en mogelijkheden liggen. Al in een eerder artikel werd benadruk dat de Afrikaanse jeugd hierom staat te popelen om een mooie toekomst voor hun landen te verwezenlijken. En het is belangrijk om deze stemmen te horen! Al jarenlang organiseren wij de Afrikadag, waarbij het betrekken van deze stemmen in maatschappelijke discussies altijd de kernwaarde is geweest.

Bij het maken van internationaal beleid is het van belang dat alle perspectieven meegenomen worden. Pas als je weet wat daadwerkelijk nodig is, is het mogelijk doeltreffend en succesvol te werk te gaan. Toch is dit heel vaak nog onvoldoende het geval en worden de potenties van Afrika te weinig erkend.

Een pijnlijke realiteit

Aan het begin van deze maand, op 5 februari, werd de 35e editie van de Ordinary Session of the AU Assembly gehouden. Tijdens dit evenement stapte de Ethiopische premier Abiy Ahmed naar voren: ‘’[…] het is het juiste moment om het systeem van de Verenigde Naties te hervormen en nieuw leven in te blazen, om de huidige mondiale realiteit te weerspiegelen en ervoor te zorgen dat het een representatiever en rechtvaardiger orgaan wordt’’.

Hierin klonk een boodschap door over een pijnlijke realiteit; te vaak wordt de Afrikaanse stem niet gehoord en niet genoeg vertegenwoordigd in wereldwijde maatschappelijke discussies en organisaties. Dit gebeurt niet alleen op politiek gebied, zoals ook de pandemie onlangs weer duidelijk maakte, maar op vele vlakken; in de wetenschap, in de kunst en cultuur en in het bestrijden van de klimaatcrisis.

De coronapandemie en de wereldwijde distributie van vaccins waren bijvoorbeeld opnieuw tekenend voor de bestaande ongelijkheid in de samenwerking en de ondervertegenwoordiging van Afrika. Tijdens de EU-Afrika top op 17 & 18 februari dit jaar werd door de Afrikaanse Unie verzocht af te zien van intellectuele eigendomsrechten op Covid-19-vaccins, zodat de productie ervan op grote schaal ook mogelijk zou worden in Afrika. De EU heeft dit geweigerd. Resultaat is nu dat Afrikaanse landen afhankelijk blijven van beloftes van vaccindonaties, die bovendien niet altijd worden nagekomen.

Zo ook, kwam in de klimaatstudie van FMS kwam naar voren hoe het Afrikaanse continent in onevenredige mate de gevolgen van de klimaatcrisis ervaart. Daar komt nog bij dat in internationaal klimaatbeleid de focus veelal ligt op middeninkomenslanden, terwijl de meeste Afrikaanse landen tot de lagelonenlanden behoren. Kleinschalige organisaties uit deze laatste categorie bieden juist vaak de mogelijkheid een significant verschil te maken vanwege hun regionale inbedding en betrokkenheid. Dit werd onlangs ook tijdens de Africaweek benadrukt; diverse panelgasten wezen op het feit dat bij het verwezenlijken van groene innovaties het belangrijk is te realiseren dat Afrikaanse organisaties een deel van de oplossing kunnen bieden. Bovendien moet men afstappen van het leensysteem dat gehanteerd wordt om klimaatbestrijding te financieren. Hiermee worden de Afrikaanse landen die financieel gezien toch vaak al instabiel zijn alleen maar verder de schulden ingejaagd. Een transitie hierin is dus van groot belang.

Deze twee mondiale crises tonen aan dat de stem van Afrika structureel overstemd wordt door andere spelers. Maatschappelijke spelers uit het Afrikaanse middenveld met veel potentie worden bovendien onvoldoende gezien.

Afrikadag biedt een podium

Op de komende Afrikadag zal daarom weer uitgebreid podium geboden worden aan deze stemmen. Niet alleen wordt er samengewerkt met vele Afrikaanse organisaties of organisaties die gefocust zijn op Afrika, ook heeft de enthousiast Afrikaanse diaspora een prominente rol op deze dag. Onze partners bieden een breed scala aan workshops, waarbij interessante verhalen worden verteld of waarbij juist de focus ligt op levendige interactie en gesprekken met het publiek.

Tijdens deze workshops worden maatschappelijke vraagstukken besproken. Hoe is het gesteld met de Afrika-EU relaties? Wat voor sociale strijd wordt er gevoerd in Afrikaanse landen? Welke rol speelt religie in vrede? Wat voor impact heeft de jarenlange pandemie op Afrika gehad? De uiteenlopende thema’s maken dat alle aspecten aan bod komen. Ook de Afrikaanse kunst en cultuur verdienen volop aandacht. Bezoekers kunnen daarom genieten van Afrikaanse maaltijden, Afrikaanse muziek en bijzondere films.

Ook jij kan aanwezig zijn bij dit uiteenlopende event! Op 13 april start de kaartverkoop op afrikadag.nl en via deze website houden we je continu op de hoogte van alle ontwikkelingen! Dus save the date en hopelijk tot zaterdag 28 mei!

 

Afbeelding: Unsplash