Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Besteed 1% van het economische noodpakket aan ontwikkelingshulp

Met de voortdurende onzekere situatie door de coronacrisis blijven ontwikkelingsorganisaties actief om zo bij te dragen aan de internationale bestrijding van het virus. Partos en haar leden vinden dat in de internationale bestrijding van het coronavirus de aandacht voor de meest kwetsbaren voorop moet staan.

Corona maakt ongelijkheid genadeloos zichtbaar én versterkt deze. Internationale solidariteit is daarom nodig én is in het belang van de hele wereldbevolking: Abiy Ahmed, de premier van Ethiopië waarschuwde terecht “If Covid-19 is not beaten in Africa it will return to haunt us all.” De bestrijding van HIV/Aids en malaria hebben laten zien dat een mondiale aanpak loont. Niet alleen is corona voor veel lage inkomenslanden een crisis op bestaande crisissen, ook dreigen als gevolg, economische en kredietcrises voor hen.

Bovendien dreigen maatregelen in sommige landen juist tégen mensen te werken en bestaande ongelijkheden te vergroten. We zien landen waar parlementen buiten werking worden gesteld en ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers wordt beperkt. Discriminatie versterkt zich en vrouwen- en meisjesrechten staan onder druk. Denk bijvoorbeeld ook aan gemarginaliseerde en vervolgde gemeenschappen, gemeenschappen, zoals de LHBTI-gemeenschap, die geen toegang krijgt tot goede gezondheidszorg.

Steun aan ontwikkelingslanden is juist in deze tijd van crisis nodig en zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die dit kabinet neemt. Tenslotte heeft António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, niet voor niets deze week landen opgeroepen om bij te dragen aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.

En juist in deze tijd is een sterk maatschappelijk middenveld onontbeerlijk. Zij weten de meest kwetsbare groepen te bereiken en houden overheden bij de les. De Nederlandse inzet ter versterking van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden verdient daarom alle lof.

Eind maart kwam de door Hivos gecoördineerde gezamenlijke oproep tot internationale solidariteit uit (ook op deze website te vinden). Deze mede door FMS ondertekende oproep werd door vele organisaties en initiatieven ondersteund. De gezamenlijke inzet is duidelijk: versterk ontwikkelingssamenwerking, promoot internationale solidariteit en bezuinig niet op de bestaande gezondheidszorg. Ter aanvulling en ondersteuning van deze boodschappen roepen we op tot:

  • Flexibel te zijn bij bestaande OS-bestedingen. Daar waar bestaande activiteiten als gevolg van de corona-crisis geen doorgang kunnen vinden, zou aanpassing van deze programma’s zodat zij bijdragen aan de aanpak van de corona-crisis mogelijk moeten zijn.
  • Maak 1% van de aangekondigde noodmaatregelen vrij voor de internationale aanpak van de coronacrisis en help zo ontwikkelingslanden de coronacrisis het hoofd te bieden. Zowel van de korte termijn ondersteuning in ontwikkelingslanden, als ter ondersteuning van de lange-termijn gevolgen.
  • De lopende én geplande OS-begroting ongemoeid te laten. Juist in deze crisistijd moet niet gekort worden op broodnodige en schaarse middelen. Sluit daarom de begroting voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) uit van een neerwaartse bijstelling als gevolg van de aangekondigde negatieve economische ontwikkeling.