Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Verslag European Development Days 2022

‘’The world needs a positive investment impulse, and it needs it now’’, aldus Ursula von der Leyen in haar speech tijdens de openingsceremonie van de European Development Days (EDD). Met de nieuwe ‘Global Gateway-strategie’ zullen miljarden geïnvesteerd worden in duurzame en inclusieve infrastructuur, om zo verdere ontwikkeling wereldwijd op gang te brengen.

Deze strategie stond centraal op het tweedaagse evenement, georganiseerd door de Europese Commissie, die plaatsvond op dinsdag 21 juni en woensdag 22 juni. Het idee achter de jaarlijks terugkerende EDD is het samenbrengen van de development community om ideeën en ervaringen uit te wisselen en zo tot nieuwe waardevolle oplossingen en samenwerkingen te komen.

De Global Gateway-strategie

De Global Gateway is ontworpen om veerkrachtige verbindingen tussen Europa en de rest van de wereld op te bouwen. Er worden honderden miljarden geïnvesteerd in hoogwaardige infrastructuur; het moet zorgen voor ‘duurzame en kwalitatief hoogwaardige projecten, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de partnerlanden en die blijvende voordelen opleveren voor lokale gemeenschappen’.

Met deze strategie als overkoepelend thema, zijn twee dagen lang diverse interessante lezingen, panels en brainstorm sessies georganiseerd, waarbij de focus vaak lag op de verbindingen met en binnen Afrika. Ook de FMS bezocht verschillende van deze sessies.

De Senegambia brug als voorbeeld van Afrikaanse samenwerking

Tijdens één van de eerste panels, ‘Sustainable and smart corridors’, lag de focus op de infrastructuur van het Afrikaanse continent. Om Afrika optimaal te kunnen laten meedraaien in de wereld, zijn efficiëntere vervoersnetwerken nodig. Havens in Afrika zijn regelmatig inefficiënt ingericht, wat de import en export van goederen bemoeilijkt. Vliegen binnen Afrika kan in heel veel gevallen enkel via Europese bestemmingen. Dit maakt dat het vaak nog makkelijker is om als Afrikaans land zaken te doen met landen in andere continenten, zoals China, dan met een ander Afrikaans land. Dergelijke problemen beperken de positie en ontwikkeling van veel landen in Afrika.

Toch wordt hierin ook vooruitgang geboekt. Steeds vaker vinden er samenwerkingen tussen buurlanden plaats bij het aanleggen van wegen. De minister van Buitenlandse Zaken van Gambia, Mamadou Tangara, vertelt over de Senegambia brug. Over het smalle Gambia, volledig omsloten door Senegal,  is een snelwegbrug gebouwd om de noordelijke en zuidelijke provincies van Senegal met elkaar te verbinden. Volgens de minister laten dergelijke projecten zien dat efficiënte infrastructuur door middel van samenwerkingen binnen Afrika goed mogelijk is.

The Great Green Wall

Een van de andere grote panels ging door op de waarde van dergelijke samenwerkingen. In de sessie ‘Regreening Africa and the Great Green Wall’ werd uitgelegd dat er een enorme beweging is opgezet in Afrika om 8000 km begroeiing tot stand te brengen over de gehele lengte van het continent.

Cruciaal aan het slagen van deze beweging zijn de partnerschappen met lokale gemeenschappen en organisaties. Enkel en alleen door met hen verbinding te leggen kunnen deze ambities gerealiseerd worden. Mieke Bourne, programma manager van Regreening Africa, benadrukte dat het van belang is dat er stimulansen worden geboden aan lokale partners om de vergroening duurzaam te maken.

Lokale gemeenschappen zijn de kern

Deze boodschap kwam eveneens naar voren in de afsluitende ceremonie. Om de Global Gateway tot een succes te maken moet de jeugd bij de discussie betrokken worden, er moeten oprechte samenwerkingen tot stand komen en de lokale overheden moeten aangesterkt worden. Maar bovenal is het van belang dat de belangen en behoeften van lokale gemeenschappen in de kern van de strategie terugkomen.

Enkel op die manier kan het daadwerkelijk tot inclusieve ontwikkeling leiden, was de conclusie van de EDD 2022.

 

Verschillende sessies van EDD 2022 kunnen worden teruggekeken via de EDD website

Afbeelding: Minister van Buitenlandse Zaken Gambia Mamadou Tangara aan het woord tijdens de sessie ‘Sustainable and smart corridors’