Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Terugblik op ons politiek café over onze rol in de Europese democratie & rechtsstaat

Foto: (van links naar rechts) Iris Vrolijks, Pieter de Wilde, Thijs Reuten, Elene Amiranashvili (FMS)

Op woensdag 17 april kwamen in Groningen politiek geïnteresseerden samen voor een verrijkende avond vol debat en reflectie over onze rol in de Europese democratie en rechtsstaat. Het politiek café bood een podium voor levendige discussies en diepgaande inzichten, met bijdragen van politici, academici en maatschappelijke organisaties die verschillende perspectieven belichtten.

 

Europarlementariër Thijs Reuten, hoogleraar Pieter de Wilde en mede-oprichter van Our Rule of Law, Elene Amiranashvili, leidden het gesprek over de staat van de Europese democratie, de invloed van media en de positie van Europa als beschermwal van onze gedeelde waarden. Iris Vrolijks, voorzitter van de Jonge Socialisten, fungeerde als moderator van deze paneldiscussie. Bovendien verzorgde Dengiyefa Angalapu, onderzoeker bij het Centre for Democracy and Development in Nigeria, een openingsspeech over de mondiale strijd voor democratie.

 

 

De avond bood ook ruimte voor kritische reflectie op de rol van Europa als hoeder van waarden zoals vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten. De gesprekken leidden tot concrete vragen over de rol van Nederland en andere lidstaten in het versterken van de Europese democratie en het waarborgen van de rechtsstaat. Is financiële conditionaliteit een effectief middel om landen zoals Hongarije verantwoordelijk te houden voor het naleven van democratische waarden? En hoe kunnen we de vrijheid van media in Europa beschermen tegen toenemende druk en intimidatie?

 

 

Het politiek café in Groningen bood niet alleen een platform voor verhelderende discussies, maar diende ook als een oproep tot actie. Het herinnerde ons eraan dat democratie en rechtsstaat geen vanzelfsprekendheden zijn; ze vereisen voortdurende inspanning en betrokkenheid van ons allemaal. Laten we het gesprek voortzetten, zowel binnen onze gemeenschappen als op het Europese toneel, om te blijven bouwen aan een sterker en veerkrachtiger Europa.

Save the date! Op 16 mei organiseren wij een politiek café in Maastricht, dat voortbouwt op wat we in Groningen hebben besproken, maar zich ook specifiek richt op de rol van Maastricht als Europese stad.