Democracy under Pressure

De FMS is een belangrijk partner van de coalitie van maatschappelijke organisaties binnen ‘Democratie onder Druk’. We werken hierin samen met onder andere PAX for Peace, het Nederlands Helsinki Comité (NHC), Stichting Meer Democratie, Transparency International NL en het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD). Dit initiatief beoogt door middel van publieksbijeenkomsten, nieuwsvoorziening en projecten gericht op maatschappelijke bewustwording een verdere achteruitgang van de democratie te voorkomen. Wij willen hiermee de democratie in binnen- en buitenland wil verbeteren en druk zetten op Nederlandse en Europese overheden om na te denken over een inclusief proces van innovatie en vernieuwing in onze democratische instituties. 

De coalitie ‘Democratie onder Druk’ heeft namens het Nederlandse maatschappelijk middenveld een manifest geformuleerd. Hierin staan aanbevelingen voor de Nederlandse regering over hoe democratische instellingen en praktijken zowel in Nederland als in het buitenland kunnen worden versterkt. Vind het manifest en verdere informatie over dit initiatief op deze website.

Get involved

You can become active for the Max van der Stoel Foundation by getting involved, writing for us or donating. Click here for more information.