Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Een terugblik op de training “Building a Civic Platform” met het SD Platform Armenië

Van 25 tot 27 november vond de training “Building a Civic Platform” plaats in Armenië met onze partner SD Platform Armenia. Te midden van een imposante bergachtige omgeving werden vijftien participanten drie dagen lang getraind op verschillende politieke onderwerpen en vaardigheden.

 

SD Platform Armenië

Het SD Platform doet al een aantal jaar belangrijk werk om jongeren door het hele land te motiveren om van onderaf politieke verandering te bewerkstelligen en maakt zichtbaar een sterke ontwikkeling in het engageren van jongeren in sociaaldemocratische politiek. De focus op de training lag daarom op vaardigeden zoals politieke planning, vrijwilligersorganisatie, onderhandelen en communicatiestrategie. De vijftien participanten bij de training zijn onderdeel van een jonge generatie politiek betrokkenen, met een indrukwekkende motivatie om verschillende sociaaleconomische, maatschappelijk en geopolitieke problemen in Armenië aan te pakken en te adresseren. Tijdens de trainingen werden er verschillende concrete plannen gemaakt rondom milieu-, economische en educatieve problematiek. Zie meer informatie over het SD Platform Armenië hier.

Geopolitiek als onzekere factor

De ruimte hiervoor in het Armeense politieke bestel blijft beperkt, gekenmerkt door ‘catch-all’ partijen en politieke elite die het nalaten om de uiteenlopende problematiek aan te pakken. Het land is echter een van de weinige landen wereldwijd dat in de afgelopen jaren toenemend democratisch is geworden volgens Freedom House. Desalniettemin is de geopolitieke situatie van Armenië zorgelijk. Sinds de oorlog in Nagorno-Karabakh met Azerbaijan in 2020 zijn er grote zorgen over de veiligheidssituatie vis-a-vis de oostelijke buurman. Armenië is geïsoleerd met Rusland als enige bondgenoot in de regio – deze blijkt echter weinig betrouwbaar, getuige de reactie na de invasie van Azerbaijaanse troepen op Armeens grondgebied afgelopen september.

Met het oog op de Armeense democratie is het daarom van groot belang  dat de westerse wereld aandacht vestigt op deze veiligheidssituatie. De  voortrekkersrol die Frankrijk en de VS hierin spelen blijkt nog onvoldoende en de gasafspraken die de EU maakte met Azerbaijan  afgelopen juli dragen ook niet bepaald bij aan het vertrouwen van de Armeense bevolking in internationale steun voor haar democratische instellingen.

Voor een coherente strategie voor Armenië is er op institutioneel niveau dus blijven aandacht nodig. Op het “grassroots” niveau zal het werk en onze samenwerking met het SD Platform Armenië doorgaan om de sociaaldemocratie, en de pluriforme politieke participatie blijvend te versterken in Armenië.

De FMS wil het SD Platform Armenia bedanken voor de gastvrijheid, organisatie en deelname bij de training.