Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Democratie onder druk: in gesprek met en over jongeren

De democratie in Nederland staat ook  onder druk. Daarom kwamen Haagse studenten samen gisteravond om over de toekomst van Europa te praten, georganiseerd door Foundation Max van der Stoel en de Haagse Hogeschool. Dit evenement was onderdeel van de Democratie onder Druk campagne, en werd punt 15 van het manifest besproken: betrek de belangen van volgende generaties in besluitmakingsprocessen.

Het evenement begon met verschillende stellingen zoals de stemleeftijd moet naar 16 jaar, referenda is een goed middel om jongeren te betrekken in de politiek en landen die de Europese democratische waarden ondermijnen, zoals Polen en Hongarije moeten uit de Europese Unie worden gezet.

Vervolgens hield Mendeltje van Keulen, professor European Studies aan de Haagse Hogeschool, een pitch over de transparantie van de Europese Unie, waar veel burgers echter niet vanaf weten. Een oplossing hier voor zou zijn om meer nadruk op de Europese Unie te leggen in het onderwijs en de media.

Yadira de Jong, betrokken bij de klimaatburgerberaad,  sprak over het belang van burgerberaadom de democratie te versterken en besluiten te nemen over verdelende onderwerpen. Dit zijn willekeurig gekozen burgers, vanuit het idee dat de gewone burger in de vergadering vertegenwoordigd moet zijn, van elke leeftijd, geslacht en afkomstig uit elke sociale klasse en regio.

Oprichter #representjezelf Younes Douari sprak over het werk wat deze organisatie doet om, vooral jongeren met een niet-westerse achtergrond naar de stembussen te trekken, die normaal gesproken vaak niet stemmen. Dit is extra van belang omdat dit publiek vaak geen vertrouwen in de politiek meer heeft, maar dit ook niet kan worden opgebouwd zonder goede representatie. Deze vicieuze cirkel werd ook verder besproken in het gesprek na de pitch van Younes.

Meer informatie over Democratie onder Druk is te vinden op https://democracyunderthreat.org/. Op 27 maart, tussen 19u30 en 22u30,  nodigt de volledige Democratie onder Druk coalitie iedereen uit om deel te nemen aan het slotevenement in Pakhuis de Zwijger Metropolis Zuidoost waar gesproken zal worden over het belang van de democratie en het werken aan de legitimiteit ervan, ook op de plekken waar dit niet altijd vanzelfsprekend is.