Zoek op
Sluit dit zoekvak.

De missie van Marit Maij: “Europa moet voor iedereen zijn”

Foto: Marit Maij, kandidaat #3 voor GL-PvdA bij de Europese verkiezingen

Marit Maij, voormalig diplomaat, Tweede Kamerlid en directeur van ActionAid, is kandidaat voor het Europees Parlement. In een exclusief interview legt ze uit wat haar drijft, wat haar visie op mensenrechten is en hoe ze deze fundamentele waarden wil verdedigen en versterken binnen de Europese Unie. Ze benadrukt het cruciale belang van het Europees Parlement in het bevorderen van mensenrechten, niet alleen binnen de lidstaten, maar ook wereldwijd. Met haar kandidatuur hoopt Maij bruggen te slaan en zich in te zetten voor een sociaal, solidair en sterk Europa dat zich inzet voor de bescherming voor de rechten van alle burgers.

Onrecht in beeld

Maij is vastberaden om haar bijdrage te leveren in een tijd waarin veel onzekerheden de kop opsteken. Ze wijst op de rechtse wind die door Europa waait, de oorlog in Oekraïne en de voortdurende conflicten in Gaza. “Zekerheden en vrijheden staan onder druk. Het is de plicht van mijn generatie om voor iedereen op te komen,” zegt ze.

“Zekerheden en vrijheden staan onder druk. Het is de plicht van mijn generatie om voor iedereen op te komen”

Ze benadrukt dat vrouwen- en LHBTI-rechten vaak als eerste onder druk komen te staan bij conservatieve rechtse regeringen. “Er wordt vaak over dat soort regeringen gezegd dat het allemaal wel meevalt, maar als je vrouw of queer bent, valt dat niet mee. In Italië zijn ze bijvoorbeeld een wet aan het maken die anti-abortusactivisten toelaat in abortusklinieken. Dit zal de vrije toegang tot abortus enorm beperken. Ook wordt de registratie van homoseksuele ouders door de Italiaanse regering moeilijker gemaakt, waardoor partners van hetzelfde geslacht zich niet meer willen registreren.”

Maij wijst ook op migranten, die vaak ten onrechte de schuld krijgen van allerlei maatschappelijke problemen, zoals woningtekorten. “Het is simpelweg niet waar dat migranten verantwoordelijk zijn voor deze problemen,” legt ze uit. “Veel sectoren in onze economie zijn afhankelijk van arbeidsmigranten, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. De echte schuld ligt bij de bedrijven die deze mensen uitbuiten en hen slechte huisvesting en arbeidsvoorwaarden bieden.”

Een roep om actie

“Het is van cruciaal belang dat we ons blijven inzetten voor de rechten van minderheden, inclusief vrouwen en de LHBTI+ gemeenschap. Mensenrechten raken deze kwetsbare groepen het eerst. Europa moet voor iedereen zijn, niet alleen voor een selecte groep.” Maij wil in het Europees parlement dan ook initiatieven ondersteunen die deze kwetsbare groepen beschermen. “Abortus moet een grondrecht zijn, en we moeten ophouden migranten de schuld te geven van alles.”

“Mensenrechten raken kwetsbare groepen het eerst. Europa moet voor iedereen zijn, niet alleen voor een selecte groep” 

Maij benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is, maar dat de politiek een platform biedt waar ze een grote impact kan maken. Ze zou bijvoorbeeld een rol bij de Commissie voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid willen. “Er zijn 143 landen die in hun grondwet hebben staan dat mannen en vrouwen gelijk zijn, maar dit wordt nergens compleet nageleefd.” Ook benadrukt ze het belang van feministisch buitenlandbeleid dat staat voor het bevorderen van een betekenisvolle deelname van minderheden, inheemse groepen, vrouwen en LHBTI+ personen aan besluitvorming: “Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de groepen die het aangaat.” 

Daarnaast wijst ze op de verantwoordelijkheid van Europa ten opzichte van gemeenschappen in het mondiale zuiden. “Gemeenschappen in het mondiale zuiden leveren veel van onze producten en grondstoffen, maar hun rechten worden vaak geschonden. We moeten verantwoord ondernemen, ook in het buitenland, zonder littekens achter te laten.” Maij benadrukt dat economische belangen soms zwaarder wegen dan gezondheids- en milieunormen, en dat dit moet veranderen. 

“We moeten verantwoord ondernemen, ook in het buitenland, zonder littekens achter te laten”

Samenbouwen aan een toleranter en inclusiever Europa

Ze benadrukt ook het belang van nauwe samenwerking tussen nationale parlementen en het Europees Parlement, waarbij ze wijst op het feit dat veel wetgeving die in Brussel wordt vastgesteld, ook directe gevolgen heeft voor Nederland. “Zo is bijvoorbeeld de verlenging van het partnerschapsverlof in Nederland ingesteld door een Europese richtlijn.” “Nationale politici moeten niet alleen focussen op kortetermijnbelangen, maar ook de langetermijnvisie in de EU omarmen,” onderstreept Maij.

“Nationale politici moeten niet alleen naar de korte termijn kijken, maar ook de lange termijnvisie in de EU omarmen”

Verder ziet Maij voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het samenwerken met non-gouvernementele organisaties (NGO’s). “Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol in het bevorderen van vrijheid van meningsuiting en het behoud van een sterke democratie. We moeten blijven luisteren naar wat er gaande is in de wereld.”

Marit Maij is vastberaden om zich in te zetten voor een inclusiever en rechtvaardiger Europa. Ze hoopt in haar termijn als Europarlementariër een sterke stem te zijn voor de rechten van vrouwen, de LHBTI+ gemeenschap, en andere minderheden. “Europa moet voor iedereen zijn”, besluit ze. “Dit betekent sociale en economische kansen voor iedereen. En we moeten de vrijheid en ruimte om jezelf te zijn blijven verdedigen.”