Hoe doneer ik?

Doneren, hoe gaat dat in zijn werk?

ANBI-status

De FMS heeft de ANBI status

Voor de inkomstenbelasting kan een gift die aan de FMS is betaald, worden meegenomen als aftrekbare gift. De FMS heeft de ANBI-status (RSIN: 805706033) en haar voorgangers de AMS en de EVS hadden dat ook. Hiermee zijn wij officieel een algemeen nut beogende instelling. Algemene informatie over deze mogelijkheden voor het aftrekken van giften staat op de website van de Belastingdienst.

Zowel gewone giften (met uitzondering van contante giften) als periodieke giften zijn aftrekbaar.

Gewone giften
Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Dit hangt af van uw drempelinkomen. Als u online aangifte inkomstenbelasting doet, ziet u uw drempelbedrag op het scherm waar u uw giften kunt doen (1% van uw drempelinkomen, minimaal €60,-). Wat u meer schenkt dan het drempelbedrag mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke giften

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel, maar (sinds 1 januari 2023) wel een maximum van €250.000,- per jaar. Een periodieke schenking houdt in dat u minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Het is (sinds 2014) niet meer nodig om dit via een notaris te doen. Op deze manier kunt u uw gift volledig aftrekken (tot het maximum van €250.000,- per jaar).

Wilt u een periodieke schenking doen? Download dan hier het schenkingsformulier. Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u het ter ondertekening naar ons op. Wij sturen u vervolgens het door ons ondertekende formulier terug. Een notariële akte is niet meer vereist voor een periodieke schenking.

Wilt u meer weten of heeft u specifieke vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Kido Koenig, kkoenig(at)foundationmaxvanderstoel.nl

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 805706033.

De FMS vindt het belangrijk om open en transparant te zijn over ons beleid op financieel en inhoudelijk gebied. U vindt daarvoor hier verschillende documenten. Bestuursleden van de FMS krijgen geen vergoeding.

Kido Koenig, Directeur FMS